Începând cu data de 20.08.2016 SC PLOPENI INDUSTRIAL PARC SA închiriază următoarele suprafețe:

Nr.
crt.
Denumire obiectiv
Suprafață obiectiv (m2)
Tarif închiriere
Valoare totală
închiriere (euro)
Observații
Clădire
Teren
Clădire
Teren
1
Obiectiv 1
 
1691
5000
0,65
0,025
1225
 
2
Obiectiv 31
755
500
0,65
0,025
437,60
 
 
3
Obiectiv 34 (parțial)
285
555
0,65
0,025
199
 
4
Obiectiv 41
(beci)
211,42
1000
0,35
0,025
99
 
5
Obiectiv 43
(beci)
154,28
1000
0,35
0,025
79
 
6
Obiectiv 46
 
70
806
0,65
0,025
66
 
7
Obiectiv 47
70
806
0,65
0,025
 
66
 
8
Obiectiv 91
 
1105,14
2000
0,65
0,025
892
 
9
Obiectiv 103
82,25
1200
0,35
0,025
59
 
 
10
Obiectiv 251
101,3
1200
0,65
0,025
96
 
 
11
Obiectiv 253
10
500
0,65
0,025
20
 
 
 
Bază de producție
 
9200
 
 
250
 
 
Gospodărie anexă
 
3665
 
 
 
 
12
Plajă distrugere Vâlcănești
 
 
-
-
 
 
Lot 3
59,66
1541,83
 
 
Lot 4
5,69
23,20
 
 
 
Lot 5
-
3562,63
 
 
 
13
Obiective C8 și C9
(Autogară)
28,4+20,83
103
 
 
 
 
14
 
Lot 2
Ciuperceasca
 
2291
 
0,03
69
 
15
Lot 5- decantor statie pompe
Constructie casată
945
 
 
 
 
16
Lot 16
 
 
933
 
 
 
 
17
Lot 17
C20(Z1) – statie pompe
C21(A3) - atelier
       C22 (Z2)
30,71
2751
 
 
 
 
20,39
8,57